Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach informuje, że dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole pełni w okresie od 01.07.2018 31.07. 2018.

 

Zapisów należy dokonywać w terminie do 22 czerwca 2018 roku u wychowawców grup.

 

Jednocześnie informuję, że dyżur wakacyjny w pozostałym okresie pełnią:

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku –

01.08.2018 – 17.08.2018     tel. 12 282 17 17

Przedszkole Samorządowe w Woli Filipowskiej –

20.08.2018- 31.08.2018    tel. 12 282 02 08