Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach informuje, że dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole pełni w okresie od 01.08.2019 – 31.08. 2019.

 

Zapisów należy dokonywać w terminie do 21 czerwca 2019 roku wychowawców grup.

 

Jednocześnie informuję, że dyżur wakacyjny w pozostałym okresie pełnią:

 

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku – 01.07.2019 – 19.07.2019 tel. 12 282 17 17 

 

Przedszkole Samorz4dowe w Woli Filipowskiej – 22.07.2019- 31.07.2019 tel. 12 282 02 08