Podsumowując zdobyte wiadomości na temat pracy w kopalni, zaprosiliśmy do naszego przedszkola górnika w stroju galowym, który opowiedział dzieciom z grup VII, VIII i XI o swojej ciężkiej pracy.

Opowieść rozpoczął od Świętej Barbary – patronki wszystkich górników. Podczas swojej opowieści wspomagał się zdjęciami ilustrującymi pracę pod ziemią, dzięki czemu przedszkolaki mogły zobaczyć jak wygląda podziemna część kopalni oraz jakie maszyny i narzędzia pomagają w pracy każdemu górnikowi. Zwrócił uwagę na to, czym się różni strój roboczy od munduru górniczego i objaśnił, jakie znaczenie ma kolor piór na czako, czyli czapce górniczej. Dzieci słuchały słów górnika z dużym zainteresowaniem i nie pozostawały bierne, prześcigając się w pytaniach o interesujące ich szczegóły.

Następnie nasz gość zaprezentował górniczą szablę, którą „pasował na górnika” każdego chętnego przedszkolaka. W międzyczasie wszyscy wysłuchali legendy pt. „Skarbnik – duch kopalni”. W podziękowaniu za odwiedziny dzieci z grupy VII zaprezentowały piosenkę-taniec oraz krótki wiersz. Po krótkim występie przedszkolaki wręczyły górnikowi własnoręcznie wykonane laurki spięte w książeczki, co niewątpliwie wzruszyło i ucieszyło naszego gościa.

Na koniec spotkania były pamiątkowe zdjęcia, mierzenie czapki, malowanie węglem buzi 🙂 oraz słodki poczęstunek. Serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas!          

 

Bogusława Nowak