I nagroda w III Gminnym Przedszkolnym Przeglądzie Recytatorskim trafiła do Kai Orlik z grupy XII.

Dnia 6 listopada 2017r. nasze reprezentantki – dziewczynki z grup 6 letnich wzięły udział w III Gminnym Przedszkolnym Przeglądzie Recytatorskim „Czarowanie Wierszem – Polscy Poeci dzieciom”, organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole „Tuptusie” w Krzeszowicach. Celem konkursu jest propagowanie zamiłowania do literatury wśród dzieci w wieku przedszkolnym, prezentacja dorobku artystycznego młodych recytatorów oraz zachęcanie najmłodszych do odkrywania literatury dziecięcej.

Dziewczynki przygotowane przez wychowawczynie grup zaprezentowały następujące utwory: Maja Wasiak gr. XII utwór „Dobre wychowanie wierszem” autorstwa B. Piergi, Kaja Orlik gr. XII wiersz „Dobre maniery na co dzień” B. Piergi, Dominika Urbanik gr. XIII utwór „Żuk” Jana Brzechwy, Martynka Wartalska gr. XIV wiersz „Samochwała” J. Brzechwy.

Za udział w przeglądzie wszystkie dziewczynki otrzymały dyplomy i pamiątkowe upominki. Niezależne Jury powołane przez organizatorów przeglądu brało pod uwagę zgodność recytowanych utworów z tematyką konkursu oraz sposób prezentowania wiersza. Oceną Jury, I miejsce zajęła Kaja Orlik z gr. XII i została zaproszona na uroczyste rozdanie nagród w dniu 16 listopada 2017r.

A oto prezentacja zwycięskiego wiersza.

 

Beata Głogowska, Teresa Pawlik