Kolejny raz nasze przedszkole uczestniczyło w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Codziennie  dostrzegamy  piękno natury i chcemy się nim dzielić. Zdajemy sobie jednak sprawę, że rozwój cywilizacji oraz zanieczyszczenie środowiska ma na przyrodę zgubny wpływ. Uczymy się o nią dbać każdego dnia: oszczędzając wodę, segregując śmieci, sadząc rośliny w naszych ogrodach. Szacunku do natury oraz jej darów uczymy również dzieci od najmłodszych lat.

Przedszkole otrzymało materiały edukacyjne na bazie których przeprowadziliśmy działania programu.

Realizując sześć scenariuszy dzieci znacząco wzbogaciły swoją wiedzę przyrodniczą. Dowiedziały jak należy dbać o własne zdrowie  ruszając się  
i właściwie  odżywiając się. Tworzyły własne układy ruchowe i komponowały pełnowartościowe posiłki. Przedszkolaki zostały wprowadzone w  zasady dbania o naturę poprzez; sposoby walki ze smogiem, zmniejszenie ilości śmieci w naszym otoczeniu, właściwe  segregowanie odpadów, oszczędzanie wody

i energii elektrycznej. Troszcząc się o środowisko naturalne pomagamy je zachować w niezmienionej postaci. W realizacji scenariuszy stosowano metodę dydaktyczną :programowanie. W każdych zajęciach ważną rolę pełniły zabawy  ruchowe, które  pobudzają do wielostronnego kształtowania różnych sfer poznawczych i wpływają na rozwój osobowości małego dziecka. Przedszkolaki otrzymały Kartę Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury” z zadaniami
i zabawami.

Nauczycielki wraz ze swoimi wychowankami realizowały też inne działania np.: obchody pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Wody, zajęcia plastyczne
o tematyce przyrodniczej z wykorzystaniem odpadów, zielone kąciki przyrody, wystawa ekologiczna, segregacja śmieci, opieka nad ptakami w okresie zimowym.

Poprzez  wyżej wymienione działania kształtujemy w maluchach wrażliwość na otaczający je świat oraz szacunek do świata zwierząt i roślin, uczymy dzieci ekologii, dajemy im podstawy do świadomego i zrównoważonego budowania swojej przyszłości.   Przedszkole  po raz kolejny może szczycić się certyfikatem „KUBUSIOWYCH PRZYJACIÓŁ NATURY”.

 

 

 

 

 

 

.