Nasza Kadra

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”

Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach to miejsce, w którym pragniemy wyzwalać naturalny potencjał tkwiący w każdym dziecku.  Stosując wszelkie nowatorskie metody i formy pracy, nauczymy dzieci słuchać, patrzeć i czuć piękno otaczającego świata. Postaramy się, aby potrafiły wyrazić je w tworzeniu. Ponieważ jesteśmy wysoko wykwalifikowaną kadrą wiemy, że w tej dziedzinie osiągniemy sukces.

 

To wizja, którą kieruje się zatrudniona w przedszkolu Kadra :

mgr Anna Warzecha Dyrektor Przedszkola

nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wieku dziecięcego Uniwersytet Łódzki, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Politechnika Krakowska

Mariola Bartl- Vice- Dyrektor Przedszkola

nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, studia podyplomowe w zakresie korekcji wad postawy Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą  MCDN w Krakowie

 Gr. I

mgr Grażyna Mykała

nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej- Akademia Pedagogiczna w Krakowie

mgr Danuta Bujakiewicz

nauczyciel mianowany, magister pedagogiki ogólnej WSP Kraków, licencjat  pedagogika kulturalno- oświatowa   WSP Kraków, studia podyplomowe  pedagogika przedszkolna Akademia Pedagogiczna Kraków

 Gr. II

mgr Teresa Pawlik

nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej   Uniwersytet Jagielloński, licencjat nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną WSEW Mysłowice

mgr Anna Warzecha Dyrektor Przedszkola

nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wieku dziecięcego Uniwersytet Łódzki, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Politechnika Krakowska

 Gr. III

mgr Anna Oleksy

nauczyciel dyplomowany, magister wychowania przedszkolnego WSP Kraków

mgr Danuta Bujakiewicz

nauczyciel mianowany, magister pedagogiki ogólnej WSP Kraków, licencjat  pedagogika kulturalno- oświatowa   WSP Kraków, studia podyplomowe  pedagogika przedszkolna Akademia Pedagogiczna Kraków

 Gr. IV

mgr Maria Tomczyk

nauczyciel kontraktowy, AP Kraków magisterium: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Aneta Kobiela

nauczyciel stażysta, magister pedagogii religijnej oraz pedagogiki społeczno-opiekuńczej – Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie, studia podyplomowe- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Gr. V

mgr Agnieszka Wojewoda- Filipek

nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytet Jagielloński, licencjat nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną GWSP w Mysłowicach

mgr Aneta Kobiela

nauczyciel stażysta, magister pedagogii religijnej oraz pedagogiki społeczno-opiekuńczej – Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie, studia podyplomowe- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 Gr. VI

mgr Maria Wiekiera

nauczyciel dyplomowany SN Kraków – wychowanie przedszkolne, GWSP Mysłowice –Pedagogika przedszkolna 

mgr Beata Głogowska

nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki Akademia Pedagogiczna w Krakowie, studia podyplomowe pedagogika przedszkolna i zarządzanie przedszkolem  Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Gr. VII

mgr Iwona Staroń

nauczyciel kontraktowy, UP Kraków licencjat: pedagogika społeczno – opiekuńcza, UP Kraków magisterium: pedag. społ. opiekuńcza, studia podyplomowe GWSP pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

mgr Edyta Mirek

nauczyciel kontraktowy, WSPiM  w Chrzanowie – licencjat:  pedagogika wczesnoszkolna – specjalność dodatkowa wychowanie przedszkolne , Społeczna Akademia Nauk w  Łodzimagister – Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

 Gr. VIII

mgr Katarzyna Miler

nauczyciel mianowany, magister filologii polskiej AP w Krakowie, studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na WSPiM w Chrzanowie i przyrody na UP w Krakowie; logopeda – studia podyplomowe z logopedii na GWSP w Gliwicach

mgr Agata Ziębińska-Sudrzyk

nauczyciel dyplomowany, magister nauczania początkowego, studia podyplomowe  Edukacja elementarna a dziecko sześcioletnie  Uniwersytet Jagielloński ,studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym MCDN Kraków

 Gr. IX

mgr Aleksandra Górecka- Sagan

nauczyciel kontraktowy – Studia I stopnia – kierunek – pedagogika: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im Józefa Dietla,Studia II stopnia – kierunek – pedagogika: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

mgr Aneta Kobiela

nauczyciel stażysta, magister pedagogii religijnej oraz pedagogiki społeczno-opiekuńczej – Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie, studia podyplomowe- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 Gr. X

mgr Marta Kaim

nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytet Śląski w Katowicach, licencjat zintegrowane kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne GWSP Mysłowice

mgr Joanna Smółka
nauczyciel dyplomowany, GWSP Mysłowice – pedagogika przedszkolna z edukacją polonistyczną w szkole podstawowej, GWSP Mysłowice – Pedagogika przedszkolna, WSB Dąbrowa  Górnicza – Korekcja wad postawy

Gr. XI

mgr Halina Janiczek

nauczyciel dyplomowany, magister wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego – Akademia Pedagogiczna w Krakowie

mgr Aleksandra Górecka- Sagan

nauczyciel kontraktowy – Studia I stopnia – kierunek – pedagogika: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im Józefa Dietla, Studia II stopnia – kierunek – pedagogika: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 Gr. XII

mgr Bogusława Nowak

nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademia Pedagogiczna w Krakowie

mgr Joanna Pałka

nauczyciel kontraktowy  , Społeczna Akademia Nauk w  Łodzimagister : Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna, studia podyplomowe na kierunku- Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną.

Gr. XIII

mgr Elżbieta Kozub

nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytet Śląski w Katowicach, licencjat nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne   WSEW Mysłowice

mgr Karolina Dura

nauczyciel kontraktowy Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – magister- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Gr. XIV

mgr Danuta Arkit

nauczyciel mianowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytet Jagielloński, licencjat nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  WSEW Mysłowice

mgr Mariola Bartl- Vice-Dyrektor Przedszkola

nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, studia podyplomowe w zakresie korekcji wad postawy Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą  MCDN w Krakowie

 

 

Nauczyciele nieustannie się dokształcają, zdobywają nowe umiejętności, doświadczenie na wielu kursach i szkoleniach. Doświadczenie wykorzystują w pracy z dziećmi.