Nasza Kadra

nasza kadra

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”

 

Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach to miejsce, w którym pragniemy wyzwalać naturalny potencjał tkwiący w każdym dziecku.  Stosując wszelkie nowatorskie metody i formy pracy, nauczymy dzieci słuchać, patrzeć i czuć piękno otaczającego świata. Postaramy się, aby potrafiły wyrazić je w tworzeniu. Ponieważ jesteśmy wysoko wykwalifikowaną kadrą wiemy, że w tej dziedzinie osiągniemy sukces.

 

To wizja, którą kieruje się zatrudniona w przedszkolu Kadra :

Anna Warzecha Dyrektor Przedszkola
nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wieku dziecięcego Uniwersytet Łódzki, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Politechnika Krakowska

Mariola Bartl Vice – Dyrektor
nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, studia podyplomowe w zakresie korekcji wad postawy Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą  MCDN w Krakowie

GRUPA I

 • mgr Maria Tomczyk nauczyciel kontraktowy, AP Kraków magisterium: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Edyta Mirek – nauczyciel stażysta, WSPiM  w Chrzanowie – licencjat:  pedagogika wczesnoszkolna – specjalność dodatkowa wychowanie przedszkolne , Społeczna Akademia Nauk w  Łodzimagister – Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

GRUPA II

 • mgr Agnieszka Wojewoda – Filipek – nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytet Jagielloński, licencjat nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną GWSP w Mysłowicach
 • mgr Anna Warzecha Dyrektor Przedszkola – nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wieku dziecięcego Uniwersytet Łódzki, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Politechnika Krakowska

GRUPA III

 • mgr Maria Wiekiera – SN Kraków – wychowanie przedszkolne, GWSP Mysłowice –Pedagogika przedszkolna 
 • mgr Edyta Mirek – nauczyciel stażysta, WSPiM  w Chrzanowie – licencjat:  pedagogika wczesnoszkolna – specjalność dodatkowa wychowanie przedszkolne , Społeczna Akademia Nauk w  Łodzimagister – Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

GRUPA IV

 • mgr Patrycja Kulczycka nauczyciel kontraktowy, WSPiM Chrzanów – licencjat: ped. opiek. wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna; GWSP Mysłowice magisterium: pedag. przedszkolna ze wspomaganiem logopedycznym
 • mgr Iwona Staroń nauczyciel kontraktowy, UP Kraków licencjat: pedagogika społeczno – opiekuńcza, UP Kraków magisterium: pedag. społ. opiekuńcza, studia podyplomowe GWSP pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

GRUPA V

 • mgr Katarzyna Miler – nauczyciel mianowany, magister filologii polskiej AP w Krakowie, studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na WSPiM w Chrzanowie i przyrody na UP w Krakowie; logopeda – studia podyplomowe z logopedii na GWSP w Gliwicach
 • mgr Karolina Dura – nauczyciel stażysta Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – magister- pedagogika przedszkolna ii wczesnoszkolna

GRUPA VI

 • mgr Górecka Aleksandra nauczyciel kontraktowy – Studia I stopnia – kierunek – pedagogika: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im Józefa Dietla,
  Studia II stopnia – kierunek – pedagogika: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 • mgr Anna Kurdziel nauczyciel dyplomowany, logopeda, magister pedagogiki przedszkolnej  i wczesnoszkolnej Akademia Pedagogiczna w Krakowie, licencjat nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną GWSP Mysłowice, studia podyplomowe z zakresu logopedii WSB w Dąbrowie Górniczej

GRUPA VII

 • mgr Bogusława Nowak nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • mgr Joanna Pałka – nauczyciel stażysta , Społeczna Akademia Nauk w  Łodzimagister : Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna 

GRUPA VIII

 • mgr Marta Kaim – nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytet Śląski w Katowicach, licencjat zintegrowane kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne GWSP Mysłowice
 • mgr  Joanna Smółka – GWSP Mysłowice – pagogika przedszkolna z edukacją polonistyczną w szkole podstawowej, GWSP Mysłowice – Pedagogika przedszkolna, WSB Dąbrowa  Górnicza – Korekcja wad postawy

GRUPA IX

 • mgr Elżbieta Kozub – nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytet Śląski w Katowicach, licencjat nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne   WSEW Mysłowice
 •  mgr Karolina Dura – nauczyciel stażysta Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – magister- pedagogika przedszkolna ii wczesnoszkolna

GRUPA X

 • mgr Danuta  Arkit – nauczyciel mianowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytet Jagielloński, licencjat nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  WSEW Mysłowice
 • mgr Joanna Pałka – nauczyciel stażysta , Społeczna Akademia Nauk w  Łodzimagister : Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna 
 • mgr Elżbieta Kozub – nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytet Śląski w Katowicach, licencjat nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne   WSEW Mysłowice
 • mgr  Joanna Smółka – GWSP Mysłowice – pagogika przedszkolna z edukacją polonistyczną w szkole podstawowej, GWSP Mysłowice – Pedagogika przedszkolna, WSB Dąbrowa  Górnicza – Korekcja wad postawy

GRUPA XI

 • mgr Halina Janiczek – nauczyciel dyplomowany, magister wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego – Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • mgr Karolina Dura – nauczyciel stażysta Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – magister- pedagogika przedszkolna ii wczesnoszkolna

GRUPA XII

 • mgr Teresa  Pawlik – nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej   Uniwersytet Jagielloński, licencjat nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną WSEW Mysłowice
 • mgr Beata Głogowska – nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki Akademia Pedagogiczna w Krakowie, studia podyplomowe pedagogika przedszkolna i zarządzanie przedszkolem  Akademia Pedagogiczna w Krakowie

 GRUPA XIII

 • mgr Anna Oleksy – nauczyciel dyplomowany, magister wychowania przedszkolnego WSP Kraków
 • mgr Mariola Bartl – Vice – Dyrektor – nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, studia podyplomowe w zakresie korekcji wad postawy Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą  MCDN w Krakowie

GRUPA XIV

 • mgr Danuta Bujakiewicz – nauczyciel mianowany, magister pedagogiki ogólnej WSP Kraków, licencjat  pedagogika kulturalno- oświatowa   WSP Kraków, studia podyplomowe  pedagogika przedszkolna Akademia Pedagogiczna Kraków
 • mgr Agata Ziębińska – Sudrzyk nauczyciel dyplomowany, magister nauczania początkowego, studia podyplomowe  Edukacja elementarna a dziecko sześcioletnie  Uniwersytet Jagielloński ,studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym MCDN Kraków

 

Nauczyciele nieustannie się dokształcają, zdobywają nowe umiejętności, doświadczenie na wielu kursach i szkoleniach. Doświadczenie wykorzystują potemw pracy z dziećmi.