W październiku, w grupach I, II i III  dzieci 3-letnich odbyło się uroczyste pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci w odświętnych strojach zaprezentowały montaż słowno – muzyczny oraz tańce w obecności przybyłych na tę uroczystość rodziców. Trzylatki uroczyście przyrzekały że co dzień rano będą przychodzić z roześmianą buzią, słuchać pań, zjadać wszystkie potrawy i zgodnie się bawić. Następnie Pani Dyrektor Anna Warzecha symbolicznym ołówkiem dokonała pasowania każdego dziecka na prawdziwego przedszkolaka.

Dla upamiętnienia uroczystości pasowania, dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.