Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach informuje, że od miesiąca lutego 2019r. istnieje możliwość dokonywania wpłat za korzystanie z usług przedszkolnych na rachunek bankowy Przedszkola. Zainteresowane osoby prosimy o podpisanie aneksu do umowy w zakresie dotyczącym uiszczania opłat za przedszkole.

Do pobrania druk z danymi do przelewu klikając tutaj