Rada Rodziców Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23

 

Przewodniczący –  Sebastian Kobiela

Zastępca Przewodniczącego – Piotr Morawski

Sekretarz –  Marta Glanowska

Skarbnik – Agnieszka Michalik

 

Zapraszany do kontaktu z Radą Rodziców : rada.rodzicow@przedszkolekrzeszowice.pl

 

 

 

nowy regulamin RR Przedszkola