[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Wyniki ankiety opiniującej” style=”dashed”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_table vc_table_theme=”classic_blue”],Ilo%C5%9B%C4%87%20Dzieci%20w%20Grupie,Ilo%C5%9B%C4%87%20oddanych%20g%C5%82os%C3%B3w,Odpowied%C5%BA%20A,Odpowied%C5%BA%20B,Odpowied%C5%BA%20C|Grupa%201,brak%20darnych,brak%20darnych,brak%20darnych,brak%20darnych,brak%20darnych|Grupa%202,brak%20darnych,brak%20darnych,brak%20darnych,brak%20darnych,brak%20darnych|Grupa%203,brak%20darnych,brak%20darnych,brak%20darnych,brak%20darnych,brak%20darnych|Grupa%204,25,17,1,13,3|Grupa%205,25,9,1,6,2|Grupa%206,24,16,4,9,3|Grupa%207,22,10,7,2,1|Grupa%208,22,17,5,12,0|Grupa%209,23,7,2,5,0|Grupa%2010,brak%20darnych,brak%20darnych,brak%20darnych,brak%20darnych,brak%20darnych|Grupa%2011,23,13,3,10,0|Grupa%2012,23,21,6,14,1|Grupa%2013,24,11,3,8,0|Grupa%2014,23,12,7,5,0|,234,133,39,84,10[/vc_table][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Łączna ilość dzieci uczęszczających do  naszego Przedszkola to 322.

Niepubliczne Przedszkola działające na terenie miasta zostały poinformowane drogą mailową o ankiecie, tak jak to było ustalone na zebraniu. Niestety , poza jednym przedszkolem Iskierki , nie otrzymaliśmy żadnych informacji, W Przedszkolu Iskierki zagłosowała bardzo mała liczba osób , dane dokładne liczbowe nie zostały przekazane  . 

 [/vc_wp_text][vc_column_text]

 

W związku z podjętą przez Radnych Gminy Krzeszowice Uchwałą Intencyjną dotyczącą reformy edukacji w Krzeszowicach która zakłada powstania jednej szkoły podstawowej w środę 1 lutego 2017 roku odbyło się w naszym Przedszkolu odbyło się zebranie Rady Rodziców na które zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Rodziców Przedszkola Pana Sebastian Kobielę  goście, Pani Michalina Nowakowska – Malczyk – Radna Gminy Krzeszowice oraz Członek Komisji Edukacji, Pani Anna Górecka – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach oraz Pani Barbara Dec – Nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Krzeszowicach.

Wystąpienie Pani Michaliny Nowakowskiej-Malczyk

 

Zaproszeni Goście zaprezentowali Radzie Rodziców Przedszkola punkt widzenia na reformę edukacji w naszym mieście. Pani Nowakowska Malczyk zaprezentowała chronologicznie proces przygotowania reformy aż do głosowanie nad uchwałą w sprawie reformy wprowadzonej przez rząd. Pani Górecka zaprezentowała informacje przedstawiającą rozwiązanie dla powstania jednej szkoły podstawowej w Krzeszowicach. Pani Dec zaprezentowała informację sytuacji jeśli po reformie powstały by dwie odrębnie funkcjonujące szkoły podstawowe.

Rada Rodziców po wysłuchaniu stron podjęła uchwałę przez głosowanie, iż wśród rodziców naszego Przedszkola zostanie przeprowadzona ankieta opiniująca nt reformy w Krzeszowicach. Wyniki tej ankiety zostaną przedstawione Pani Kurator w Krakowie podczas spotkania które odbędzie się w poniedziałek 6 lutego 2017,

 Wystąpienie Pani Anny Góreckiej

Przewodniczący każdej z grup zostali zobowiązani do przeprowadzenia wśród rodziców w najbliższych dniach ankety opiniującej aby poznać zdanie nt. reformy edukacji i powstania jednej szkoły podstawowej lub dwóch odbrębnych.

Wystąpienie Pani Barbary Dec

Każdy z rodziców otrzyma pytanie na które bardzo prosimy o odpowiedź do Przewodniczących grup.

Zostało ustalone pytanie :

Chciałbym aby na terenie miasta Krzeszowice powstały :

A. Jedna szkoła podstawowa

B. Dwie szkoły podstawowe

C. Nie mam zdania 

Przewodniczący Grup Przedszkola Samorządowego oraz Przedstawiciele Niepublicznych Przedszkoli z Krzeszowic  proszeni są o wysłanie wyników sondażu na adres mailowy : rada.rodzicow@przedszkolekrzeszowice.pl w formie : Ilość dzieci w grupie / ilość oddanych głosów/ odp a – ilość głosów / odp b -ilość glosów / odp c ilość głosów

[/vc_column_text][vc_table vc_table_theme=”classic_orange”]Podsumowanie%20stanowiska%20zwolennik%C3%B3w%20powstania%20jednej%20szko%C5%82y%20podstawowej%20w%20Krzeszowicach%20zaprezentowane%20przez%20Pani%C4%85%20Ann%C4%99%20G%C3%B3reck%C4%85,Podsumowanie%20stanowiska%20zwolennik%C3%B3w%20powstania%20dw%C3%B3ch%20odr%C4%99bnych%20szk%C3%B3%C5%82%20podstawowych%20w%20Krzeszowicach%20zaprezentowane%20przez%20Pani%C4%85%20Barbar%C4%99%20Dec%20%3A|Dzieci%20ucz%C4%85ce%20sie%20w%20jednej%20szkole%20s%C4%85%20r%C3%B3wne%20-%20nie%20ma%20podzia%C5%82u%20na%20%22lepsz%C4%85%20%22%20i%20%22gorsz%C4%85%22%20szko%C5%82%C4%99.,Funkcjonowanie%20dw%C3%B3ch%20szk%C3%B3%C5%82%20podstawowych%20wp%C5%82ynie%20stymuluj%C4%85co%20na%20ich%20prac%C4%99.%20Stworzy%20warunki%20do%20zdrowej%20konkurencji.|%20%20%20%20Przedszkolakom%20lepiej%20i%20bezpieczniej%20b%C4%99dzie%20w%20budynku%20szkolnym%2C%20w%20kt%C3%B3rym%20ucz%C4%85%20si%C4%99%20wy%C5%82%C4%85cznie%20klasy%20I-IV%2C%20przebywaj%C4%85%20w%20%C5%9Brodowisku%20o%20podobnym%20przedziale%20wiekowym.%20,Da%20dyrektorom%20szans%C4%99%20na%20sprawne%20zarz%C4%85dzanie%20i%20tak%20niema%C5%82ymi%20plac%C3%B3wkami%20(ok.%20500%20uczni%C3%B3w)|Szko%C5%82a%20na%20ul.%20Szkolnej%20jest%20dobrze%20przygotowana%20do%20nauczania%20pocz%C4%85tkowego%20(%C5%82awki%2C%20krzes%C5%82a%2C%20dywany)%20w%20przeciwie%C5%84stwie%20do%20szko%C5%82y%20na%20ul.%20D%C5%82ugiej%20(brak%20gwarancji%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20doposa%C5%BCenie%20szkoly%20oraz%20dro%C5%BCszy%20catering%20zamiast%20sto%C5%82%C3%B3wki),Rodzic%20b%C4%99dzie%20mia%C5%82%20wyb%C3%B3r.|Dzieci%20nie%20musz%C4%85%20przechodzi%C4%87%20mi%C4%99dzy%20budynkami%20(przy%20dw%C3%B3ch%20szko%C5%82ach%20uczniowie%20na%20ul.%20Szkolnej%20nie%20zmieszcz%C4%85%20si%C4%99%20w%20jednym%20budynku),Mniejsze%20%C5%9Brodowisko%20stworzy%20lepsze%20szanse%20na%20zintegrowanie%20uczni%C3%B3w%2C%20a%20co%20za%20tym%20idzie%20zbuduje%20poczucie%20bezpiecze%C5%84stwa%20i%20wi%C4%99zi%20u%20dzieci.|Jedna%20szko%C5%82a%20to%20uporanie%20si%C4%99%20z%20reform%C4%85%20w%20ci%C4%85gu%20jednego%20roku%20a%20nie%20przez%20kolejne%203%20lata%2C%20co%20daje%20pewno%C5%9B%C4%87%20nauczycielom%20i%20jasne%20zasady%20rodzicom.,Ka%C5%BCda%20szko%C5%82a%20b%C4%99dzie%20docelowo%20funkcjonowa%C4%87%20w%20jednym%20budynku%2C%20powstanie%20ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87%20rzeczywista%20w%20nauczaniu%20od%20klasy%20I%20do%20VIII%2C%20kt%C3%B3rej%20to%20ci%C4%85g%C5%82o%C5%9Bci%20nie%20by%C5%82o%20by%20przy%20zintegrowanej%20jednej%20szkole%2C%20kt%C3%B3ra%20de%20facto%2C%20zostanie%20podzielona%20na%20dwie%20(%20od%201%20do%203%20KLASY%20w%20jednym%20budynku%2C%20i%20od%204%20do%208%20w%20drugim%2C%20oddalnym%20o%20900%20metr%C3%B3w).[/vc_table][/vc_column][/vc_row]