Działając na podstawie Zarządzenia nr 25/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice na rok szkolny 2021/2022,

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym tj. 2021/2022 odbędzie się w terminie od 15.02.2021 r. do 22.02.2021 r. ( deklaracje o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego, wypełniają rodzice dzieci, które uczęszczają już do Naszego przedszkola. Deklaracje można pobrać na stronie naszego przedszkola, wypełnić i wrzucić do skrzynki podawczej, która znajdować się będzie przy wejściu głównym do przedszkola).

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach ogłasza REKRUTACJĘ do Przedszkola w terminie  od 01 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r. do godz. 15:00

 

Wnioski o przyjęcie dziecka  do Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach można pobrać w sekretariacie przedszkola bądź na  stronie internetowej przedszkola (wypełniają rodzice dzieci, które po raz pierwszy biorą udział w rekrutacji do naszego Przedszkola. Wnioski można pobrać na stronie naszego przedszkola, wypełnić i wrzucić do skrzynki podawczej, która znajdować się będzie przy wejściu głównym do przedszkola).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach informuje, że 02.04.2021 r.  o godz. 13:00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W dniach 02.04.2021r. od godz. 13:00 – 08.04.2021r. do godz. 15:00 w sekretariacie Przedszkola rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia, w formie pisemnej, woli przyjęcia do przedszkola. W razie nie podpisania takiego oświadczenia kandydat zostanie automatycznie skreślony z listy dzieci  przyjętych.
( W związku z trwającą pandemią oświadczenia będzie można pobrać na stronie internetowej naszego przedszkola, wypełnić i wrzucić do skrzynki podawczej, która będzie się znajdować przy wejściu głównym do przedszkola).

Dnia 15.04.2021 r. o godz.15:00 zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola.

WAŻNE – data podpisywania UMÓW  O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU  SAMORZĄDOWYM W KRZESZOWICACH na rok szk. 2020/2021 zostanie podana w późniejszym terminie.

Dokumenty do pobrania :

Kliknij aby pobrać

Oświadczenia Woli Przyjęcia

Kliknij aby pobrać

Zarządzenie Burmistrza- rekrutacja 2021- 2022

 

Kliknij aby pobrać

Wykaz-dokumentów-potwierdzających-spełnainie-kryteriów

 

Kliknij aby pobrać

Deklaracja o kontynuowaniu 2021-2022

 

Kliknij aby pobrać

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA - 2021-2022

 

Kliknij aby pobrać

Oświadczenie-o-wielodzietności-rodziny-kandydata

 

Kliknij aby pobrać

oświadczenie rodzeństwo kandydata