Działając na podstawie Zarządzenia nr 33/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice na rok szkolny 2019/2020,

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach ogłasza REKRUTACJĘ do Przedszkola w terminie od 01 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r do godz 15:00

Wnioski o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach można pobrać w sekretariacie przedszkola bądź na  stronie internetowej przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach informuje, że 05.04.2019 r o godz. 13:00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W dniach 05.04.2019 od godz. 13:00 – 11.04.2019 do godz. 15:00 w sekretariacie Przedszkola rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia, w formie pisemnej, woli przyjęcia do przedszkola. W razie nie podpisania takiego oświadczenia kandydat zostanie automatycznie skreślony z listy dzieci  przyjętych.

Dnia 12.04.2019 r. o godz.13:00 zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola.

WAŻNE – data podpisywania UMÓW  O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU  SAMORZĄDOWYM W KRZESZOWICACH na rok szk. 2019/2020 zostanie podana w późniejszym terminie.

Pobierz dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka do Przedszkola .

Zarządzenie Burmistrza – Harmonogram rekrutacji

Kliknij aby pobrać

Zarządzenie33 - ustalenie harmonogramu rekrutacji

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach na rok szkolny 2019/20

Kliknij aby pobrać

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządwego w Krzeszowicach

 

Oświadczenie dot. rodzeństwa, które kontynuuje uczęszczanie do przedszkola

Kliknij aby pobrać

Oswiadczenie dot. rodzeństwa które kontynuuje uczęśczanie do przedszkola

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Kliknij aby pobrać

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

Kliknij aby pobrać

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnainie kryteriów