Kliknij aby pobrać Oświadczenie Woli Przyjęcia

Oświadczenia Woli Przyjęcia

Działając na podstawie Zarządzenia nr 22/2020 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 21stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice na rok szkolny 2020/2021,

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach ogłasza REKRUTACJĘ do Przedszkola w terminie od 02 marca 2020 r. do 16 marca 2020 r do godz 15:00

Wnioski o przyjęcie dziecka  do Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach można pobrać w sekretariacie przedszkola bądź na  stronie internetowej przedszkola >> kliknij tutaj aby pobrać <<

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach informuje, że 02.04.2020 r  o godz. 13:00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W dniach 02.04.2020 od godz. 13:00 – 10.04.2020 do godz. 15:00 w sekretariacie Przedszkola rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia, w formie pisemnej, woli przyjęcia do przedszkola. W razie nie podpisania takiego oświadczenia kandydat zostanie automatycznie skreślony z listy dzieci  przyjętych.

Dnia 16.04.2020 r. o godz.15:00 zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola.

WAŻNE – data podpisywania UMÓW  O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU  SAMORZĄDOWYM W KRZESZOWICACH na rok szk. 2020/2021 zostanie podana w późniejszym terminie.

Pobierz dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka do Przedszkola .

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach na rok szkolny 2020/21

Kliknij aby pobrać

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach

 

Zarządzenie Burmistrza – Harmonogram rekrutacji

Kliknij aby pobrać

Zarządzenie 22 Burmistrza Gminby Krzeszowice

 

Załącznik do Zarządzenia nr 22 Burmistrza – Harmonogram rekrutacji

Kliknij aby pobrać

Załącznik do Zarządzenia 22 Burmistrza Gminby Krzeszowice

 

Oświadczenie dot. rodzeństwa, które kontynuuje uczęszczanie do przedszkola

Kliknij aby pobrać

Oswiadczenie dot. rodzeństwa które kontynuuje uczęśczanie do przedszkola

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Kliknij aby pobrać

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

Kliknij aby pobrać

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnainie kryteriów