Promując aktywność ruchową wśród dzieci przedszkolnych w myśl przysłowia „w zdrowym ciele zdrowy duch”, zorganizowana została VII Gminna Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice.

Dzięki sprzyjającej pogodzie w dniu 9  czerwca 2017 r. na boisku Orlik zgromadziły się dzieci z sześciu placówek Gminy Krzeszowice: Oddział Przedszkolny Nowa Góra, Oddział Przedszkolny Czerna, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach, Przedszkole Samorządowe Tenczynek, Przedszkole Samorządowe Krzeszowice i Oddział Przedszkolny Nawojowa Góra.

Inaugurację imprezy sportowej rozpoczęła przemową wicedyrektor PS w Krzeszowicach, pani Mariola Bartl, a uroczystego otwarcia olimpiady dokonał Burmistrz, pan Wacław Gregorczyk. Następnie, gotowi do rywalizacji w duchu fair play, uczestnicy odśpiewali hymn olimpiady, po czym zostali zaproszeni do wspólnej rozgrzewki.

Zawodnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych dostosowanych do możliwości dzieci. Stanowiska do poszczególnych konkurencji przygotowali pan Grzegorz Krzysiak z Akademii Piłkarskiej „Mam Talent” oraz Pani Agnieszka Ostachowska, nauczyciel w-f w Gimnazjum
w Krzeszowicach. Podczas imprezy aktywnie wspierali nas harcerze z 4. Szczepu Harcerskiego „Żywioły” – za tę pomoc gorąco dziękujemy!

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie w składzie: pani Katarzyna Zając – nauczyciel w-f SP w Krzeszowicach, pani Agnieszka Ostachowska – nauczyciel w-f w Gimnazjum w Krzeszowicach oraz panowie Bartłomiej Święszek i Adrian Kaczkowski z Akademii Piłkarskiej „Mam Talent”, którym serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, nadzorowanie przebiegu zawodów oraz sędziowanie.

Olimpiada sportowa przebiegała w radosnej atmosferze wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Kibice nie pozostawali bierni, głośno dopingując swoje drużyny okrzykami bojowymi oraz przygotowanymi hasłami na transparentach. Przed ogłoszeniem wyników dzieci wesoło bawiły się przy muzyce pod czujnym okiem harcerzy.

Nagrody, puchary, medale i dyplomy uwieńczyły zakończenie rozgrywek między-przedszkolnych, które wręczył wiceburmistrz Witold Kulczycki.

Puchary w ogólniej klasyfikacji zdobyli: I miejsce – drużyna p. Iwony Krzanik
z Przedszkola Samorządowego ‘w Tenczynku

II miejsce – drużyna p. Bożeny Mól z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach

III miejsce – drużyna p. Agaty Ziębińskiej-Sudrzyk z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach.

Bardzo dziękujemy za hojność naszym niezawodnym Darczyńcom z terenu Gminy Krzeszowice: Burmistrzowi Gminy Krzeszowice, prezesowi Kopalń Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. w Krzeszowicach, prezesowi Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o., prezesowi Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach, Firmie Handlowej „Chemmark”, Firmie Handlowej Barbara Janik, Agencji Reklamowej PIXEL-Art Piotr Bulicz oraz anonimowemu Darczyńcy. Dzięki Państwa hojności wszystkie dzieci mogły cieszyć się wspaniałymi nagrodami!

Jeszcze raz GORĄCO DZIĘKUJEMY!

            Jesteśmy także bardzo wdzięczni nauczycielom za przygotowanie zawodników do konkurencji, a placówkom za wzięcie udziału w olimpiadzie.

Bogusława Nowak, Iwona Staroń, Agata Ziębińska-Sudrzyk