• REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZESZOWICACH- obowiązuje od 01 września 2022- kliknij aby zobaczyć 
  • Regulamin pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach (na czas pandemii ). – kliknij aby zobaczyć
  • Wytyczne żłobki przedszkola III aktualizacja – kliknij tutaj aby zobaczyć
  • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach – kliknij aby zobaczyć
  • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach obowiązująca od 01.09.2020- kliknij aby zobaczyć
  • Regulamin odpłatności za pobyt dziecka Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach – kliknij aby zobaczyć
  • Regulamin Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach – obowiązuje od 1 wrzesień 2015   –     kliknij aby zobaczyć
  • Statut Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach –  przyjęto uchwałą nr 13/17/18 w dniu 27.11.2017 r. – kliknij aby zobaczyć