Ważne dokumenty

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu – kliknij aby pobrać
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na rok szkolny 2016/17 – kliknij aby zobaczyć 
  • Wyniki przetargu – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kliknij aby zobaczyć
  • Sprostowanie do przetargu z dnia 26 listopada 2015 roku nr ogłoszenia 321030-2015  – kliknij aby zobaczyć
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach – kliknij aby zobaczyć
  • Regulamin Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach – obowiązuje od 1 wrzesień 2015   –     kliknij aby zobaczyć
  • Statut Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach –  przyjęto uchwałą nr 13/17/18 w dniu 27.11.2017 r. – kliknij aby zobaczyć
  • Wykaz programów zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 – kliknij aby zobaczyć