Warunkiem  dokonywania przelewów za przedszkole od lutego 2019 roku jest podpisanie aneksu  do  „Umowy.. w zakresie dot. uiszczania opłat za przedszkole”  do 31 stycznia 2019 roku. Osoby , które podpiszą  aneks po 31 stycznia 2019 roku będą mogły płacić przelewem od następnego miesiąca   po   podpisaniu   aneksu   ( np.aneks podpisany w lutym- wpłata przelewem od marca).

Prosimy , aby była uzupełniona data zawarcia umowy z Przedszkolem oraz zwrot w dwóch egzemplarzach.

Aneks do umowy można pobrać z sekretariatu lub kliknąć na link i wydrukować w dwóch egzemplarzach

ANEKS do Umowy o Świadczenie usług 2019