Wielkoanoc w Przedszkolu Samorządowyn

Czas przygotowań do Świąt Wielkanocnych w naszym przedszkolu był bardzo pracowity, zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Przedszkolaki wraz z nauczycielkami przygotowywały świąteczne dekoracje  i stroiki.

Cieszymy się, że podczas przygotowań do świąt rodzice znaleźli czas na przyjście do przedszkola i udział w różnorodnych zajęciach, zabawach, warsztatach i przedstawieniach o tematyce Świąt Wielkiej Nocy. Podczas  zabaw i wspólnej pracy, dzieci i rodzice stawili czoło wyzwaniom mającym na celu utrwalenie i podtrzymywanie zwyczajów i tradycji świątecznych.

W najmłodszych grupach odbyły się warsztaty plastyczne gdzie nasi milusińscy z pomocą rodziców wykonali: w gr I –zające wielkanocne, w gr II- nowoczesne palmy a w gr III wielkanocne koszyczki

W grupach dzieci czteroletnich,  nasze przedszkolaki wspólnie z rodzicami  wykonywali  tradycyjne palmy wielkanocne. Działalność poprzedziły zabawy integracyjne wg metody W. Sharbone  lub inscenizacje o tematyce wiosenno-wielkanocnej.  W gr VI  gościły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ostrężnicy w pięknych tradycyjnych strojach krakowskich a pani Mieczysława Kozak  bardzo ciekawie opowiadała o symbolach wielkanocnych.

 W najstarszych grupach odbyły się zajęcia otwarte, na których dzieci prezentowały swoje umiejętności teatralne, taneczne, ruchowe i plastyczne.

Ukoronowaniem przygotowań było uroczyste śniadanie wielkanocne w poszczególnych grupach.