konkurs plastyczny

Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach już po raz dziesiąty zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Krzeszowice „Moja Mała Ojczyzna – a mnie się podoba …”.

Celem konkursu było ukazanie piękna swojej miejscowości i wzmocnienie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania i miejscem zabaw. Za pomocą działań plastycznych wypowiedziały się, co je zachwyca w miejscowości, w której mieszkają oraz odzwierciedliły swoje  obserwacje i doświadczenia

Na konkurs wpłynęły prace z Krzeszowic, Nowej Góry, Nawojowej Góry, Paczółtowic i Tenczynka.

21.04.2016r.  Komisja Konkursowa w składzie:

Anna Warzecha – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach,

Ilona Milewska  – nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej w Krzeszowicach

Halina Janiczek – nauczycielka z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach

Komisja oceniła  pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne oraz prawdopodobieństwo wykonania pracy samodzielnie przez dziecko i wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych:

W kategorii 3-4 latków nie przyznano miejsc.

Wyróżniono prace:

Hanny Krawczyk

Wiktorii Szajnowskiej

W kategorii 5-latków:

I  miejsce – Jakub Kwaśniewski

Justyna Wójcik

II  miejsce – Martyna Wartalska

Krystyna Więcek

III  miejsce – Alicja Kasprzyk

Amelia Piszczek

Patrycja Płazińska

Wyróżnienie: Julia Dudek

Liliana Kursa

Zuzanna Kwaśnica

W kategorii 6,7-latków:

I  miejsce – Magdalena Antkiewicz

Maria Mirczak

II  miejsce –   Emilia Górecka

Lena Kapelan

Bruno Kurek

Zuzanna Polek

III  miejsce – Anna Borcz

Oliwia Kapelan

Edyta Kramarczyk

Liliana Młynarczyk

Magda Sadowska

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Nagrodzone prace można oglądać w holu przedszkola.