Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach informuje, że zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich odbędą się 30.08.2018 w godz. 11.00 – 13.00