Opłaty

Dzienna stawka żywieniowa przy umowie zawartej:

  1. na 4 posiłki wynosi 5,50
  2. na 3 posiłki wynosi 5 zł.,
  3. na  2 posiłki wynosi 4 zł

Koszty wyżywienia :

  • śniadanie -1,30
  • obiad       – 2,70
  • podwieczorek – 1,00
  • przekąska       – 0,50

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalona jest przez organ prowadzący i wynosi 1,00 zł za godzinę.   Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z odpłatnego świadczenia.

ODPŁATNOŚĆ ZA MIESIĄC
TERMINY PŁATNOŚCI
( budynek Przedszkola )
TERMINY PŁATNOŚCI
( budynek Szkoły )
IX 2017
10.10.2017 -13.10.2017
16.10.2017 -17.10.2017
X 2017
13.11.2017- 16.11.2017
17.11.2017 - 20.11.2017
XI 2017
11.12.2017 -14.12.2017
15.12.2017 -18.12.2017
XII 2017
11.01.2018 -15.01.2018
16.01.2018 - 17.01.2018
I 2018
08.02.2018- 13.02.2018
26.02.2018 - 27.02.2018
II 2018
12.03.2018-15.03.2018
16.03.2018 - 19.03.2018
III 2018
12.04.2018- 17.04.2018
18.04.2018 -19.04.2018
IV 2018
14.05.2018-17.05.2018
18.05.2018 -21.05.2018
V i VI 2018
11.06.2018- 18.06.2018
19.06.2018 -21.06.2018