Opłaty

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach informuje, że od miesiąca lutego 2019r. istnieje możliwość dokonywania wpłat za korzystanie z usług przedszkolnych na rachunek bankowy przedszkola. Zainteresowane osoby prosimy o podpisanie aneksu do umowy w zakresie dotyczącym uiszczania opłat za przedszkole.

Przedstawiamy przykład druku przelewu z danymi do dokonywania płatności lub pobierz do druku klikając tutaj

 

Dzienna stawka żywieniowa przy umowie zawartej:

  1. na 2 posiłki wynosi 4 zł
  2. na 3 posiłki wynosi 6 zł.,
  3. na 4 posiłki wynosi 6,50

W rozbiciu na posiłki stawka jest następująca :

  • śniadanie – 1,60 zł
  • obiad – 3,20 zł
  • podwieczorek- 1,20 zł
  • przekąska – 0,50 zł – czwarty posiłek, dla dzieci zapisanych do 17:30.

Powyższe opłaty obowiązują od 1 stycznia 2019r.

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalona jest przez organ prowadzący i wynosi 1,00 zł za godzinę.   Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z odpłatnego świadczenia – DOTYCZY DZIECI DO LAT 5.

Opłata za wyżywienie ulega pomniejszeniu o dni zgłoszonej nieobecności dziecka w Przedszkolu

Sześciolatki nie płacą za pobyt , tylko za wyżywienie.

ODPŁATNOŚĆ ZA MIESIĄC
TERMINY PŁATNOŚCI
( budynek Przedszkola )
TERMINY PŁATNOŚCI
( budynek Szkoły )
IX 2018
08.10.-11.10.2018
12.10.-15.10.2018
X 2018
12.11.-15.11.2018
16.11.-19.11.2018
XI 2018
10.12.-13.12.2018
14.12.-17.12.2018
XII 2018
08.01.-11.01.2019
28.01.-29.01.2019
I 2019
11.02.-14.02.2019
15.02.-18.02.2019
II 2019
11.03.-14.03.2019
15.03.-18.03.2019
III 2019
08.04.-11.04.2019
12.04.-15.04.2019
IV 2019
13.05.-16.05.2019
17.05.-20.05.2019
V i VI 2019
10.06.-17.06.2019
18.06.-20.06.2019
VIII 2019 - Dyżur Wakacyjny
Odpłatność pobierana z góry w pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu