Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach informuje, że od miesiąca lutego 2019r. istnieje możliwość dokonywania wpłat za korzystanie z usług przedszkolnych na rachunek bankowy przedszkola. Zainteresowane osoby prosimy o podpisanie aneksu do umowy w zakresie dotyczącym uiszczania opłat za przedszkole.

Przedstawiamy przykład druku przelewu z danymi do dokonywania płatności lub pobierz do druku klikając tutaj

 

Dzienna stawka żywieniowa przy umowie zawartej:

  1. na 2 posiłki wynosi 5,20 zł
  2. na 3 posiłki wynosi 6,50 zł.
  3. na 4 posiłki wynosi 7,00 zł

W rozbiciu na posiłki stawka jest następująca :

  • śniadanie – 1,80 zł
  • obiad – 3,40 zł
  • podwieczorek- 1,30 zł
  • przekąska – 0,50 zł – czwarty posiłek, dla dzieci zapisanych do 17:30.

Powyższe opłaty obowiązują od 1 stycznia 2022r.

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalona jest przez organ prowadzący
i wynosi 1,14 zł za godzinę.   Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z odpłatnego świadczenia – DOTYCZY DZIECI DO LAT 5.
Wysokość opłaty obowiązuje od 01.09.2022r.

Opłata za wyżywienie ulega pomniejszeniu o dni zgłoszonej nieobecności dziecka w Przedszkolu

Sześciolatki nie płacą za pobyt , tylko za wyżywienie.