Zmiana numeru rachunku bankowego od 01.01.2023r. 
Aktualny wzór druku  przelewu poniżej. 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach informuje, że od miesiąca września 2023r. wpłaty za korzystanie z usług przedszkolnych możliwe są tylko na rachunek bankowy przedszkola ( pobyt ponad podstawę programową oraz żywienie)

Dzienna stawka żywieniowa przy umowie zawartej:

  1. na 2 posiłki wynosi 6,50
  2. na 3 posiłki wynosi 8,00 zł.
  3. na 4 posiłki wynosi 8,50

W rozbiciu na posiłki stawka jest następująca :

  • śniadanie – 2,00
  • obiad – 4,50
  • podwieczorek- 1,50
  • przekąska – 0,50 zł – czwarty posiłek, dla dzieci zapisanych do 17:30.

Powyższe opłaty obowiązują od 1 października 2022r.

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalona jest przez organ prowadzący
i wynosi 1,30 zł za godzinę.   Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z odpłatnego świadczenia – DOTYCZY DZIECI DO LAT 5.
Wysokość opłaty  1,30 zł obowiązuje od 01.09.2023r.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania naliczana jest za godziny faktyczne pobytu dziecka w przedszkolu
( nie deklarowane), a opłata za wyżywienie ulega pomniejszeniu o dni zgłoszonej nieobecności dziecka w Przedszkolu

Sześciolatki nie płacą za pobyt , tylko za wyżywienie.

Termin płatności:
Opłaty wnosi się miesięcznie z dołu w terminie od  10 do 15  następującego  miesiąca z wyjątkiem  miesiąca czerwca- gdzie opłaty wnosi się z góry nie później niż do dnia 15 danego miesiąca. 
Wyjątek stanowi również okres wakacyjny-  opłata również wpłacana jest z góry- w terminie ustalanym rokrocznie przez dyrektora przedszkola, o czym zostaniecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie