• STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZESZOWICACH- obowiązujący od 28.11.2022r. przyjęty uchwałą 17/22/23- kliknij tutaj 
 • REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZESZOWICACH- obowiązuje od 01 lutego 2024- kliknij aby zobaczyć
 • STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM- kliknij tutaj
 • REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KRZESZOWICACH – kliknij tutaj
 • REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KRZESZOWICACH- kliknij tutaj
 • REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KRZESZOWICACH NA ROK 2024/2025- kliknij tutaj
  ————————————–

NIEAKTUALNE

 • REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZESZOWICACH NA ROK SZKOLNY 2023/2024- kliknij tutaj 
 • STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZESZOWICACH- przyjęty uchwałą nr 7/22/23 w dniu 01.09.2022 r.- kliknij tutaj
 • Regulamin pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach (na czas pandemii ). – kliknij aby zobaczyć
 • Wytyczne żłobki przedszkola III aktualizacja – kliknij tutaj aby zobaczyć
 • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach – kliknij aby zobaczyć
 • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach obowiązująca od 01.09.2020- kliknij aby zobaczyć
 • Regulamin odpłatności za pobyt dziecka Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach – kliknij aby zobaczyć
 • Regulamin Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach – obowiązuje od 1 wrzesień 2015   –     kliknij aby zobaczyć