• STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZESZOWICACH- przyjęty uchwałą nr 7/22/23 w dniu 01.09.2022 r.- kliknij tutaj
  • REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZESZOWICACH- obowiązuje od 01 września 2022- kliknij aby zobaczyć 
  • REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KRZESZOWICACH – kliknij tutaj

———————————————————————————————————-

  • Regulamin pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach (na czas pandemii ). – kliknij aby zobaczyć
  • Wytyczne żłobki przedszkola III aktualizacja – kliknij tutaj aby zobaczyć
  • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach – kliknij aby zobaczyć
  • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach obowiązująca od 01.09.2020- kliknij aby zobaczyć
  • Regulamin odpłatności za pobyt dziecka Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach – kliknij aby zobaczyć
  • Regulamin Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach – obowiązuje od 1 wrzesień 2015   –     kliknij aby zobaczyć