6.30 – 7.30

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, gry, układanki stolikowe.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 7.30 – 12.30

7.30 – 8.30

Zabawy na powitanie. Czynności samoobsługowe, przygotowujące do śniadania.

8.30 – 9.00 ŚNIADANIE

9.00 – 10.00

Organizowanie sytuacji dydaktycznych, zdobywanie nowych doświadczeń, rozwijanie i ćwiczenie umiejętności, kształtowanie postaw, rozwijanie aktywności twórczej, ruchowej, plastycznej.

10.00 – 10.30

Dowolne zabawy w małych zespołach, rozwijanie umiejętności społecznych.

10.30 – 11.30

Gry, zabawy, spacery na świeżym powietrzu ( w miarę możliwości pogodowych) lub gry, zabawy dydaktyczne, plastyczne i inne w sali przedszkolnej. Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00 OBIAD

12.00 – 12.30

Odpoczynek poobiedni. Zabawy relaksacyjne. Zabawy ćwiczące i utrwalające wiadomości i -umiejętności zdobyte w „ ranku”, zagadki logiczne, graficzne, słuchowe

Dzieci młodsze – leżakowanie w godzinach od 12.00 do 14.00

POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

12.30 – 14.00

Spacery, dowolne zabawy na świeżym powietrzu ( w miarę możliwości pogodowych) lub dowolne zabawy w małych zespołach. Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.20 PODWIECZOREK

14.20 – 15.30

Słuchanie bajek, opowiadań, ćwiczenie umiejętności skupienia uwagi, słuchanie dłuższego tekstu ze zrozumieniem. Gry i układanki przy stolikach. Dowolne zabawy plastyczne, rozwiązywanie zagadek, układanie puzzli, loteryjki obrazkowe, gry planszowe, drobne prace porządkowe.

15.30 – 16.30

Zabawy (stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela) Praca kompensacyjno- wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach

16:30 – 17:30

Zabawy na pożegnanie Prace porządkowe w sali.

Z przyczyn organizacyjnych pięciogodzinny czas przeznaczony na realizację podstawy jest dzielony ze względu na zajęcia dodatkowe prowadzone w naszym przedszkolu