OGŁOSZENIE
Zarządzenie 8-2023- dyżur aktualizacja zasad
Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolu samorządowym w krzeszowicach
Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny 2023