Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach istnieje od września 2000 roku. Powstało  po reorganizacji dwóch placówek istniejących w mieście. Organem prowadzącym jest Gmina Krzeszowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Mimo  młodego wieku historia placówki sięga pierwszych lat powojennych. W 1949 roku powstało pierwsze Państwowe Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Siedzibą placówki była prywatna willa z pięknym ogrodem, gdzie wraz z rozwojem miasta uczęszczało coraz więcej dzieci.Przedszkole było  placówką liczącą 11 grup, zapewniającą opiekę 200 dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Jego główną siedzibą była  willa przy   ul. Długiej 1, gdzie mieściło się sześć oddziałów, trzy  oddziały znajdowały się w bloku mieszkalnym przy ul. Długiej 8 i dwa  w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Krakowskiej.

W obecnym kształcie Przedszkole jest placówką liczącą 11 grup, zapewniającą opiekę 270 dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Jego główną siedzibą jest nowoczesny budynek przy ul. Batalionów Chłopskich 9, gdzie mieści się dziesięć oddziałów i jeden w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Krakowskiej. Placówka zatrudnia 18 osobową, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz 17 osobową grupę pracowników administracyjno-obsługowych. Dużym atutem przedszkola są przestronne sale, urządzone w taki sposób aby dzieci traktowały przedszkole jak swój dom. W niedługim czasie w ogrodzie przedszkolnym, powstanie w nowoczesny plac zabaw dla dzieci, rozwijając ich potencjał.

Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach to miejsce, w którym, pragniemy wyzwalać naturalny potencjał tkwiący w każdym dziecku.

Pracujemy na najnowszych programach edukacyjnych oraz na własnych programach zgodnych z nową Podstawą Programową.Stosując wszelkie nowatorskie metody i formy pracy, uczymy dzieci słuchać, patrzeć i czuć piękno otaczającego świata. Staramy się, aby potrafiły wyrazić je w tworzeniu.Nasze przedszkole ma charakter artystyczny. Dzieci mają możliwość obcowania ze sztuką poprzez różne zmysły oraz wyrażania swych odczuć w działaniach plastycznych, muzycznych, ruchowych i teatralnych. Swoje umiejętności prezentują w licznych przeglądach, wystawach i konkursach.
W naszej pracy:
– Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, badawcze, tematyczne, plastyczne, konstrukcyjne oraz spacery i wycieczki- Pomagamy dzieciom w pełnym rozwoju ich talentów,
– Promujemy wychowanie przez ciągłe obcowanie ze sztuką,
– Prowadzimy szeroki zakres działań przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod, dzięki którym nasi wychowankowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pełnienia różnych ról w późniejszym życiu,
– Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia przy dobrze wyposażonej bazie placówki,- Wspieramy ducha partnerstwa między rodzicami i przedszkolem, między społecznością przedszkolną i lokalną,
– Umożliwiamy wymianę opinii i doświadczeń w atmosferze zrozumienia, zaufania i przyjaźni.
Nasze przedszkole posiada Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Dzieci biorą udział w akcjach “Poczytaj mi przyjacielu”, “Góra grosza”,w kolejnej edycji programu “Przyjaciele Natury”. Przedszkole jest organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego “Moja mała ojczyzna”, przeglądu teatralnego dla przedszkolaków, oraz Gminnej Olimpiady Sportowej dla przedszkolaków. Wydaje przedszkolną gazetkę “Nasz skarb”. Wzorem lat ubiegłych organizujemy zbiórkę zakrętek.