ZAMIAST WYRZUCAĆ ZAKRĘTKI DO ŚMIECI,
PRZEZNACZ JE DLA CHORYCH DZIECI!