Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach, działając na postawie Zarządzenia nr 8/2021 w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej, w porozumieniu z Organem Prowadzącym ustala dzienną stawkę żywieniową :

od dnia 01.01.2022r. 

na kwotę

6,50 zł za trzy posiłki

7,00 zł za cztery posiłki 

Zarządzenie Dyrektora- KLIKNIJ TUTAJ
Więcej informacji odnośnie opłatKLIKNIJ TUTAJ