W nawiązaniu do Pisma z Państwowej Inspekcji Sanitarnej  z dnia 09.02.2021r. W związku z przypadkiem zachorowania na COVID-19, grupa XII (tzn. dzieci obecne w przedszkolu w dniu 05.02.2021r. ) zostaje objęta obowiązkową kwarantanną w terminie
10.02.2021r.- 15.02.2021r.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316, z późn. zm.) osoba poddana obowiązkowi kwarantanny nie odbywa już jej wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.