Drodzy Rodzice,

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące dyżuru wakacyjnego – lipiec 2020.

Rodziców, którzy zainteresowani są zapisem dziecka na dyżur wakacyjny, prosimy o zapoznanie się z jego zasadami oraz przesłanie na adres email: sekretariat@przedszkolekrzeszowice.pl lub złożenie w przedszkolu w skrzynce podawczej karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.

Termin składania kart: 08.06.2020r.-19.06.2020r.

Po weryfikacji kart, otrzymają Państwo informację zwrotną ( telefonicznie, bądź mailowo) czy dziecko zostało przyjęte na dyżur.

Jeśli dziecko zostanie przyjęte, kolejnym etapem będzie podpisanie umowy oraz terminowe dokonanie wpłaty. Nie dopełnienie tych czynności będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.

Termin podpisania umowy oraz dokonywanie wpłat :

22.06.2020r.-26.06.2020r.

O wysokości wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zostaną Państwo poinformowani.

                                                                                       Z poważaniem:

                                                                                       Anna Warzecha

Kliknij aby pobrać kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny,

Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny