„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby drugiego człowieka, jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń …”
H.Gmeiner

MAMY ZABEZPIECZENIE MIĘDZY PLACEM ZABAW A PANELAMI FOTOWOLTAIKI !!!!!!!!!

        W sierpniu, ubiegłego roku przy naszym placu zabaw stanęła platforma z 132 panelami fotowoltaicznymi. Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i komfort w trakcie korzystania z placu zabaw konieczne było odgrodzenie terenu z panelami.

Wykonania tej kosztownej inwestycji podjęli się rodzice naszych wychowanków. Ufundowali elementy oraz wykonali nowe ogrodzenie. W trakcie pracy, gdy okazało się, że połączenie nowego z już istniejącym fragmentem starszego ogrodzenia nie spełnia oczekiwań, podjęto decyzję o wymianie pozostałej części ogrodzenia oddzielającego plac zabaw od zaplecza gospodarczego. Efekt pracy widoczny jest na zdjęciach.

Dyrektor oraz grono pedagogiczne Przedszkola Samorządowego
w Krzeszowicach sk
łada serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Buliczowi  właścicielowi firmy Pixel Art. Oraz Panu Arkadiuszowi Tataruchowi
z Centrum Ogrodze
ń w Nawojowej Górze za ufundowanie i wykonanie nowego ogrodzenia przy placu zabaw w naszym przedszkolu.

 

Galeria: