Tauronkowy ogródek w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach.

W ramach projektu grantowego “Dobry Sąsiad” Kopalni Wapienia Czatkowice oraz grupy Tauron, Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach otrzymało 5 tys. złotych na założenie ekologicznego ogródka.

Z pozyskanych środków zakupiono duże skrzynie na ziemię, narzędzia ogrodnicze, kolorowe konewki oraz duży mauzer na zbieranie i przechowywanie wody deszczowej.
Dzięki wspólnej pracy wszystkich dzieci wraz z wychowawczyniami, na terenie przedszkola powstał piękny ogródek, w którym każda grupa ma swoją skrzynkę na ekologiczne uprawy warzyw, owoców oraz ziół.

Taki ogródek stwarza dla dzieci możliwość zdobywania wiedzy na temat roślin, doskonalenia samodzielności, odpowiedzialności, zaradności, a przede wszystkim bezpośredniego obcowania
z naturą. Przedszkolaki zgłębiały tajniki świata przyrody poprzez samodzielne eksperymentowanie
i doświadczanie.

W ramach rozszerzenia tematyki, został ogłoszony konkurs plastyczny pt. „ Tauronkowy festiwal owoców i warzyw.” Wszystkie grupy przedszkolne wzięły w nim udział w wyniku czego powstało 12 ogromnych, kolorowych plakatów.

Zwieńczeniem projektu była wizyta Pana Pawła Danka – Prezesa Zarządu Kopalni Wapienia Czatkowice oraz Pana Witolda Kulczyckiego – Zastępcy Burmistrza Gminy Krzeszowice w przedszkolu. Dzieci z grupy VI – Kotki przygotowały z tej okazji przedstawienie pt. “Jak warzywa się sprzeczały
o walorach swych dzień cały”. Pan Prezes i Pan Burmistrz wręczyli nagrody i wyróżnienia za udział
w konkursie plastycznym. Na koniec wszystkie dzieci zaśpiewały piosenkę o warzywach i owocach.

Galeria: