Powitanie Wiosny

W poniedziałek 21 marca, przedszkolaki z zerówki powitały wiosnę. Po uroczystym korowodzie z pięknymi, kolorowymi gaikami oraz kwietnymi opaskami, odśpiewały piosenkę na pożegnanie zimy i powitanie wiosny, po czym pożegnały Panią Zimę i wrzuciły Marzannę do rzeki. Z radosnym okrzykiem „żegnaj zimo, witaj wiosno” dzieci patrzyły jak Marzanna odpływa do morza zabierając ze sobą zimową pogodę.

Aneta Kobiela