– PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI ZAMKNIĘTE DO DNIA 18 kwietnia 2021r.-

 Możliwość przysłania dziecka do przedszkola mają tylko rodzice/prawni opiekunowie zatrudnieni w służbach medycznych lub porządkowych (żołnierze, funkcjonariusze policji, funkcjonariusze straży pożarnej)

O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco