DOKUMENTY:

  • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania – KLIKNIJ TUTAJ
     
  • Informacja z otwarcia ofert- KLIKNIJ TUTAJ
  • Zawiadomienie o wyborze ofert- KLIKNIJ TUTAJ