DOKUMENTY DO POBRANIA:

  • Zarządzenie Burmistrza Gminy Krzeszowice – kliknij tutaj
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola- kliknij tutaj
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny- kliknij tutaj
  • Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata- kliknij tutaj
  • Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów-kliknij tutaj