Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach ogłasza REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ na rok szkolny 2020/2021 w terminie 02.06.2020 r.- 05.06.2020 r. do godz. 15:00. Wnioski można pobrać na stronie przedszkola. Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na poniższego maila: sekretariat@przedszkolekrzeszowice.pl O wynikach rekrutacji uzupełniającej rodzice zostaną poinformowani mailowo 19 czerwca o godz. 13:00 . Po otrzymaniu wiadomości z wynikiem Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Krzeszowicach na rok szkolny 2020/2021 zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka przesyłając wypełnione i podpisane oświadczenie ( do pobrania na stronie internetowej przedszkola ). Termin składania oświadczeń woli od 19.06.2020 r. – 25.06.2020 r. Dnia 26. 06.2020 r. zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych . O tym fakcie Rodzice zostaną również poinformowani mailowo.