Szanowni Rodzice

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 04.04.2022r. o godz. 13:00 zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed przedszkolem LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH ORAZ KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH w postępowaniu rekrutacyjnym dot. przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. 

Informujemy również, że w terminie od 04.04.2022r.-08.04.2022r. – Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają w przedszkolu OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA ( niezłożenie ww. oświadczenia w powyższym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyjęcia do przedszkola Państwa dziecka) . 

Oświadczenie można pobrać  na stronie internetowej przedszkola lub w budynku przedszkola ul. Batalionów Chłopskich 7. 

Oświadczenie należy wypełnić czytelnie i złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem głównym do przedszkola. 

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA pobierz

Oświadczenia Woli Przyjęcia