W minionym tygodniu dzieci z grupy VII przeniosły się na Arktykę i Antarktyde. Przedszkolaki wykonały kilka ciekawych eksperymentów związanych z lodem. Poznały zwierzęta żyjące na omawianych biegunach oraz uzyskały wiele ciekawych informacji
o tych krainach. Na koniec tygodnia przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach marki Sensoplastyka®.

Na co mają wpływ te zajęcia?
-wspomagamy budowanie  świadomości ciała i przestrzeni
-dbamy o usprawnienie ruchowe
-wspieramy rozwój zmysłów
-wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni)
-poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy
w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa
-uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej
-wspieranie samodzielności
-czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania
-doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów
-wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń
-wychodzenie ze schematów
-elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie
-poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych
-współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów
-pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu
-wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Tak więc zajęcia te to nie tylko “brudzenie się”, ale ogrom korzyści dla dzieci.

Karolina Żurek

Galeria zdjęć: