DRODZY RODZICE DZIECI 3-LETNICH

W dniu 28.08.2020r. (piątek) odbędzie się krótkie zebranie informacyjne z wychowawcami grup. Na zebranie może przybyć 1 rodzic / bez dziecka/.

Grupa I- 16:00

Grupa II- 16:15

Grupa III- 16:30

Bardzo prosimy, aby Państwo przygotowali listę osób odbierających dziecko z przedszkola wraz z ich danymi ( nr telefonu, nr dowodu osobistego).

Rodziców, którzy nie mogą przybyć na zebranie w wyznaczonym terminie prosimy o pobranie ze strony internetowej przedszkola formularzy zgód oraz upoważnień i przyniesienie wypełnionych w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Kliknij aby pobrać dokumenty

Indywidualna karta dziecka