INFORMACJA DLA RODZICÓW

 W związku ze zgłoszeniem  przypadku pedikulozy (wszawicy) , biorąc pod uwagę dobro Państwa dzieci zwracamy się z prośbą 
o wzmożoną czujność i kontrolowanie czystości skóry głowy dziecka. Jeśli pojawiłaby się
u dziecka pedikuloza ( wszawica) prosimy
o niezwłoczne powiadomienie wychowawcy grupy.