Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach informuję, że od roku szkolnego 2023/24 tj. od 01.09.2023r. odpłatności za pobyt oraz żywienie będzie można dokonywać tylko przelewem na konto:

22 8612 0003 0010 0000 0058 0001