Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach, działając na postawie Zarządzenia nr 12/2022 w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej, w porozumieniu z Organem Prowadzącym ustala dzienną stawkę żywieniową :

od dnia 01.10.2022r. 

na kwotę

8,00 zł za trzy posiłki

8,50 zł za cztery posiłki 

Zarządzenie Dyrektora nr 12/2022 z dnia 06.09.2022r.- KLIKNIJ TUTAJ 
Więcej informacji odnośnie opłat- KLIKNIJ TUTAJ