Dokumenty do wglądu:

  • Uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach XLVI/564/2018- KLIKNIJ TUTAJ
  • ust. 52 ust.4 Ustawy  o finansowaniu zadań oświatowych – KLIKNIJ TUTAJ
  • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki- KLIKNIJ TUTAJ