W tym roku nasze przedszkole włączyło się
w ogólnopolską akcję “Szkoła do hymnu”. 10 listopada 2021
o godz. 11:11 dzieci z wszystkich grup uroczyście odśpiewały hymn państwowy.  Celem  jest zachęcenie dzieci  do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych. Już najmłodsze przedszkolaki znają godło, flagę
i hymn naszego kraju. Dzieci w  ramach zajęć i zabaw edukacyjnych zapoznawały się
z mapą Polski, historią, zabytkami, charakterystycznymi miejscami, znanymi postaciami, muzyką, strojami regionalnymi, legendami itd. Udział w akcji jest jednym z działań
rozwijających ich świadomość narodową
i kształcących postawę patriotyczną.

GALERIA:

 

FILMY: