Szanowni Rodzice, 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach informuje, iż w związku ze zmianą obsługi bankowej przedszkola, a co za tym idzie zmianą numeru rachunku bankowego
22 8612 0003 0010 0000 0058 0001
otrzymają Państwo do podpisania aneksy do umowy ( osoby które w umowach deklarowały, iż odpłatność za usługi przedszkolne będą uiszczane na konto przedszkola) 

 W związku z powyższym prosimy o wypełnienie aneksów, podpisanie i zwrot w dwóch egzemplarzach do wychowawców grup bądź do sekretariatu. 
Po podpisaniu przez Dyrektora, jeden egzemplarz wróci do Państwa. 

Prosimy o potraktowanie sprawy jako ważnej.