Dnia 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi ludzi na problemy związane z ochroną przyrody i promowanie postaw proekologicznych. Tego dnia grupa “Lisków” również świętowała. Dzieci własnoręcznie wykonały opaski na głowę i zastanawiały się, co dobrego mogą zrobić dla naszej planety?  Przypomnieliśmy sobie również zasady których należy przestrzegać, aby chronić środowisko naturalne. Ponadto dzieci układały w parach wycięte przez siebie puzzle, bawiły się w zabawę dydaktyczną dotyczącą niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka, a także wykonały pracę plastyczną.

Galeria: