Szanowni Państwo, 

Zgodnie z harmonogramem, dnia 02 kwietnia 2021r. o godzinie 13:00 zostaną opublikowane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach. 

Listy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu głównym do przedszkola , a także otrzymacie Państwo informację mailowo. 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do wypełniania Oświadczenia woli przyjęcia dziecka ( do pobrania poniżej, a także w przedszkolu). Oświadczenie należy wypełnić i złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przed przedszkolem w terminie
od 02.04.2021r.( od godz. 13:00)  do  08.04.2021r. (w godzinach pracy przedszkola).
Z wyjątkiem Wielkiego Piątku ( tj. 02.04.2021r.) – do godziny 15:00.

Nie złożenie Oświadczenia woli przyjęcia dziecka ,skutkuje  nieprzyjęciem kandydata
do przedszkola.

  • Oświadczenie woli przyjęcia dziecka – pobierz