Celem konkursu jest:

 • wspieranie wychowania patriotycznego dzieci poprzez formy aktywności artystycznej,
 • popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej,
 • umacnianie świadomości narodowej, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
 • rozwijanie ogólnej muzykalności i wrażliwości artystycznej,
 • wzbudzanie u dzieci uczuć patriotycznych i dumy narodowej.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wysłanie na adres e-mail : przedszkolekrzeszowice20@o2.pl nagrania video, na którym Uczestnik konkursu śpiewa dowolną pieśń patriotyczną.
 3. Dopuszczalny format nagrania to mp4.
 4. Prezentowana pieśń powinna zawierać minimum zwrotkę i refren.
 5. Nagranie należy wysłać na podany adres e-mail do 20 listopada 2020 roku.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2020 roku.
 7. Występy dzieci oceniane będzie przez niezależne jury w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci młodsze 3,4 -latki i dzieci starsze 5,6- latki. W każdej kategorii przewidziano I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy.
 8. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie internetowej przedszkola.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu: Aleksandra Górecka -Sagan, Edyta Mirek i Patrycja Bolek.