WAŻNE TERMINY:

16.03.2022-01.04.2022 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

04.04.2022 godz. 13:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

04.04.2022 od godz. 13:00 do 08.04.2022 do godz. 15:00 POTWIERDZENIE RPZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA (wzór oświadczenia będzie zamieszczony na stronie w późniejszym terminie oraz możliwy do pobrania w budynku przedszkola).

19.04.2022 godz. 15:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Termin podpisywania umów będzie podany później.