WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021!        

Drodzy Rodzice,

Już niebawem rozpoczynamy nowy rok szkolny. Z uwagi na aktualnie istniejącą sytuację epidemiczną będzie to zupełnie inny rok, niż poprzednie. W przedszkolu obowiązywać będą wytyczne MEN i GIS.
W związku z powyższym muszą nastąpić zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu przedszkola.
Jedną z nich jest zmiana składu grup wiekowych. Dzieci zostały „ przydzielone” do nowych grup ( w obrębie rocznika) według godzin, które deklarowaliście Państwo we wnioskach i umowach. Aby sprostać wymogom zawartym w  wytycznych GIS zostaliśmy również zmuszeni skrócić pobyt niektórych dzieci w przedszkolu ( kryterium: jeden rodzic niepracujący). Zmiana ta dotyczy dzieci w wieku
od 3-5 -lat. Informacje o przydziale dziecka do grupy otrzymacie Państwo SMS-em.

Dzieci 6-letnie ze względu na fakt, że realizują Roczne Przygotowanie Przedszkolne pozostają w dotychczasowej konfiguracji.

Listy grup do wglądu w Przedszkolu w godz. od 7-15.

Kolejną istotną zmianą będzie godzina, do której należy przyprowadzać dzieci. Dotychczas mieliście Państwo możliwość przyprowadzania dzieci do godziny 8:15. Od 01.09.2020r. dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8:00. Po tym czasie następuje dezynfekcja przestrzeni przedszkolnych ( korytarze) dlatego też,  ze względów bezpieczeństwa prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci  do przedszkola.

Informacje dotyczące dzieci 6-letnich, które będą uczęszczały do budynku Szkoły Podstawowej, będą przekazane w najbliższym czasie.

Mamy nadzieję, że pomimo istniejącej sytuacji, ten rok szkolny będzie również udany jak poprzednie. Czego sobie i Państwu z całego serca życzymy.

Z poważaniem,

Anna Warzecha