Nasze przedszkole uczestniczyło w XX edycji  „GÓRY  GROSZA” prowadzonej przez towarzystwo NASZ DOM. Akcja ta pozwala na prowadzenie małych domów i mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków, gdzie dzieci i młodzież  bezpiecznie rozwijają się i planują swoją przyszłość, gdy trwa kryzys w ich rodzinie. Grosze to pomoc dla tysiąca dzieci z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. Celem akcji jest tez działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

W  XX edycji „Góry grosza” przedszkole przekazało 1104 zł.

Największą „Górę Grosza” w przeliczeniu na jedno dziecko w grupie zgromadziła  grupa   V – 243 zł 05 gr (24 dzieci – średnia 10 zł 13gr).

Dyplom i nagrody przedszkolakom z grupy V wręczyła Pani Dyrektor Anna Warzecha.

Pozostałe wyniki:

Grupa I    – 182 zł 14 gr

Grupa II  – 81 zł 36gr

Grupa III  – 84 zł 14 gr

Grupa IV – 32 zł 03 gr

Grupa VI  –61 zł 20 gr

Grupa VII – 89 zł 30 gr

Grupa VIII – 36 zł 60 gr

Grupa IX – 132 zł 17 gr

Grupa X – 11 zł 55 gr

Grupa XI  – 65 zł 00 gr

Grupa XII – 13 zł 53 gr

Grupa XIII – 29 zł 63 gr

Grupa XIV – 42 zł 30 gr

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji!